Flexibilní firemní kultura

Centrála ČSOB

Silná značka nemusí nutně znamenat, že si u vás uchazeči o zaměstnání budou podávat dveře. Aby byla firma zajímavá, zejména pro generaci mileniálů, musí se přizpůsobit moderním trendům. Své o tom vědí v centrále ČSOB, kde se rozhodli dát zaměstnancům více důvěry, aby si sami nastavili svůj pracovní režim. Na implementaci projektu flexibility pracují už více než rok.

Flexibilita v ČSOB stojí na čtyřech pilířích, kterými jsou flexibilita firemní kultury, času, pracovního místa a to vše díky moderním technologiím, které to vše spojují v jeden funkční celek. Banka přešla ze způsobu práce založeného na nezbytném „sezení v kanceláři“ k systému „mít hotovo“ a poskytla tak zaměstnancům příležitost zvolit si místo a čas pro nejvyšší produktivitu.

To si vyžádalo významnou změnu firemní kultury a myšlení z řízení založeného na kontrole, na prostředí založené na důvěře.
Prioritou ČSOB je integrace, a tak pracovní prostředí je navrženo tak, aby pomohlo dosáhnout lepší spolupráce a vzájemné komunikace mezi jednotlivými subjekty, týmy a jednotlivci. Svojí zkušeností s touto kulturní změnou pomohl jako partner také Microsoft.

Pracovní prostředí má zaměstnancům umožnit snadno a bezproblémově organizovat jejich pracovní povinnosti bez nutnosti překonávat překážky. Snaží se tak reagovat na odlišné potřeby zaměstnanců, kdy někdo je produktivní ráno, jiný zase večer. Pro mnohé představuje denní dojíždění do práce nemalou ztrátu času, kterou prací z domova mohou efektivně využít.

Banka doufá, že díky flexibilnímu přístupu k práci bude méně formální a zaměstnance bude práce i více bavit. K tomu má přispět i uvolněnější dresscode, který nepřichází ke slovu jen v pátek, jak je tomu zvykem v jiných finančních institucích.

Volně inspirováno blogy Humans of New York, Humans of the Street, Humans of Prague, ...