Když interiér respektuje životní styl

Budova MSD-Five, Smíchov

“Moderní kancelář v dnešní době není jen o pracovním místě,” nastiňuje Jan Mergl ze společnosti Techo směr, kterým se společnosti vydávají, aby přizpůsobily pracovní prostředí rostoucím potřebám a nárokům zaměstnanců.

Spokojenost zaměstnanců na pracovišti určuje také zařízení kanceláří.

Interiér prokazatelně hraje velkou roli při zvyšování produktivity, ale také může vytvářet pocit kolektivní sounáležitosti, usnadňovat týmovou práci a brainstorming. Tendencí posledních let je přetvářet kanceláře a klasické open-space prostory do podoby co-workingů, začleňovat výrazné a funkční prvky jako například soft seating nebo popisovatelné magnetické tabule, a v neposlední řadě zajišťovat dobré osvětlení a kvalitní akustiku.

Jako ukázka tohoto přístupu může sloužit budova MSD-Five na pražském Smíchově, která vznikla modernizací původní vozovny pražských tramvají.

Volně inspirováno blogy Humans of New York, Humans of the Street, Humans of Prague, ...